แดชบอร์ด

การจัดการในส่วนของหลังบ้าน คุณสามารถเพิ่มเติม และแก้ไขรายละเอียดเพื่อให้ข้อมูลที่จัดการในส่วนนี้ไปปรากฏบนแอพพลิเคชันด้วยตัวคุณเอง ซึ่งทำได้ไม่ยาก เนื่องจากเป็นระบบสำเร็จรูปที่สร้างมาเพื่อให้คุณสามารถจัดการกับข้อมูลได้ง่ายในการใช้งาน แม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้ในการเขียนโปแกรม คุณก็สามารถสร้างแอพพลิเคชันของคุณเองได้ผ่านระบบหลังบ้านของเรา ข้อมูลพนักงาน ลูกค้า สินค้า และโปรโมชันในสาขาต่างๆของคุณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  • Customer เป็นฟังก์ชันที่แสดงข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นของผู้ซื้อ
  • Store เป็นฟังก์ชันสำหรับให้ผู้ขายเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูล เช่น ข้อมูลของ staff (พนักงาน), ข้อมูลสินค้า, ข้อมูลโปรโมชัน และการกำหนดตำแหน่งขอสาขา หรือร้านนั้น เป็นต้น 
  • Application Settings เป็นส่วนในการปรับ แก้ไขธีม โลโก้ของร้าน เป็นต้น