ติดต่อเรา

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด 
43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วัน-เวลาทำการ  จ.-ศ. (หยุดนักขัตฤกษ์)  08.30 – 17.30 น.

02-675-9371