“เราพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณสบาย ใช้งานง่ายสะดวก บวกเพิ่มความประทับใจให้ลูกค้า”

   เนื่องจากปัจจุบันสมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของคนทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้นักพัฒนาต้องพัฒนาซอฟต์แวร์บนมือถือในรูปแบบ Mobile Application หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application) ออกมาเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บริษัทหรือธุรกิจต่างๆ ก็ได้มีการปรับตัวโดยใช้ประโยชน์จากการสร้าง Application บนสมาร์ทโฟนในการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของลูกค้าหรือผู้บริโภคด้วยเช่นกัน

  อย่างไรก็ตามการจัดจ้างพัฒนา Application บนสมาร์ทโฟนมีต้นทุนค่อนข้างสูง ดังนั้นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการมี Application เป็นของตัวเองแต่มีงบประมาณจำกัด อาจจะไม่สามารถผลักดันธุรกิจของตัวเองผ่าน Mobile Application ได้ ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเครื่องมือสร้าง Mobile Application เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ โดยได้พัฒนา Mobinster ซึ่งเป็น Mobile Platform Service ที่ตอบสนองธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัดให้สามารถสร้าง Application เป็นของตัวเองได้ นอกจากจะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้ว ยังร่นในเรื่องของระยะเวลาอีกด้วย อีกทั้งยังสามารถสร้างความประทับใจในการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สูงขึ้น และผ่านฟังก์ชันการสะสมแต้มที่สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งฟังก์ชันนี้เป็นการเก็บข้อมูลของลูกค้าได้เป็นอย่างดีบนระบบ Big Data โดยผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของ Application สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ จัดการ และวางแผนทางธุรกิจได้