บริการของเรา

Mobinster มีรูปแบบโครงสร้างเทมเพลตให้เลือก และส่วนประกอบในเทมเพลตที่ผู้ใช้บริการสาารถเลือกตั้งแต่โลโก้ของร้าน ไอคอนของแอพลิเคชันและไอคอนของละฟังก์ชัน รวมถึงการใส่เนื้อหาของสินค้า เมื่อผู้ใช้บริการตกแต่ง ใส่เนื้อหาต่างๆเรีบยร้อยจนได้แอพลิเคชันของตัวเองมาแล้ว ทางบริษัทก็จะอัพเดตแอพลิเคชันของผู้ใช้บริการ upload ขึ้น App Store หรือ Play Store โดยกระบวนการต่างๆดังกล่าวเหล่านี้ใช้เวลาไม่นาน และไม่ซับซ้อน