จะดีแค่ไหน ถ้ามีแอพพลิเคชันไว้สำหรับธุรกิจคุณโดยเฉพาะ

บริการแพลตฟอร์มโมบายแอพธุรกิจสำเร็จรูป ซึ่งได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์กับธุรกิจที่มีหน้าร้าน ให้เจ้าของธุรกิจสามารถมีไว้ครอบครองตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ในราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่า

Mobinster คืออะไร

Mobinster คือ โมบายแอพสำเร็จรูปธุรกิจที่มีหน้าร้าน  สามารถเป็นเครื่องมือการตลาดในรูปแบบแอพพลิเคชัน ที่สามารถรู้ถึงความต้องการของลูกค้าโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการซื้อขายในแต่ละครั้ง ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และรายบุคคล เช่น ลูกค้ากลุ่ม A นิยมบริโภคสินค้าใด สามารถเจาะรายละเอียดได้อีกว่าลูกค้าท่านใดนิยมสินค้าใดมากที่สุด  ซึ่งเจ้าของธุรกิจสามารถนำข้อมูลนี้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนทำการตลาด รวมถึงการคาดเดาแนวโน้มสถานการณ์ของธุรกิจในอนาคตได้อีกด้วย

BUYER MOBILE APP

HG-GIF-REPORT

SELLER BACK-END WEBSITE

SELLER MOBILE APP

Mobinster Tools

Mobinster แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ โมบายแอพพลิเคชันของลูกค้า โมบายแอพพลิเคชันของร้านค้า และเว็บไซต์จัดการการแสดงผลต่างๆบนโมบายแอพพลิเคชัน 

รู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้

ซื้อใจลูกค้าให้อยู่หมัดและจงรักภักดีต่อธุรกิจคุณ

สร้าง Brand Loyalty ยกระดับร้านค้า เพิ่มชื่อเสียงให้แบรนด์

เรายินดีให้บริการ และดูแลท่านตลอดอายุการใช้งาน

092-262-0475

สนใจหรือสอบถามรายละเอียด (ฝ่ายการขาย Mobinster)