โมบินสเตอร์คืออะไร?

Mobinster เป็นบริการแพลตฟอร์ม (Platform Service) ที่ให้บริการในการสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นสำเร็จรูป (Mobile Application) เพื่อตอบสนองผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการมี Mobile Application เป็นของตัวเอง Mobinster ได้รับการออกแบบการใช้งานมาเพื่อมุ่งเน้นการสร้างฐานลูกค้า และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่าน Application ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถปรับแต่งรูปแบบของ Mobile Application ในแบบที่ตนเองต้องการผ่านการเลือกโครงสร้างเทมเพลต (Template) ของ Application ทั้งนี้ผู้พัฒนา Mobinster ได้ออกแบบรูปแบบของโครงสร้างที่หลากหลายมาเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของผู้ใช้บริการ อีกทั้งรองรับการสร้าง Application ทั้งบนระบบปฏิบัติการ IOS และ Android