ลูกค้าประเภทใดที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ

ผู้บริโภคปัจจุบัน ต่างคนก็ต่างมีสื่ออยู่ในมือ และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นได้ทุกเมื่อ ถ้าถูกใจก็แสดง

Continue reading

...